Kakovost in ravnanje z okoljem

Naša družba je imetnica certifikatov ISO 9001:2008 in ISO 14001:2004, kar dokazuje organizirano obvladovanje procesov vodenja, pridobivanja del, načrtovanja in izvedbe vključno z oskrbo proizvodnje z materialnimi in človeškimi viri.

ISO 9001:2008
ISO 14001:2004

V družbi CPG, d.d. smo zavezani nenehnemu izboljševanje sistema kakovosti in ravnanja z okoljem. Pri izvajanju naše dejavnosti skrbimo za ohranjanje čistega okolja, hkrati pa proaktivno načrtujemo naš nadaljnji razvoj s ciljem izboljšanja delovnega mesta in vplivov na okolje.

Kulturo znanja in varovanja okolja širimo na naše odjemalce - stranke, dobavitelje, lastnike in poslovne partnerje.

 

politika kakovosti.pdf

okoljska politika.pdf