Armirano betonski montažni elementi

 

V okviru enote Visoke Gradnje deluje tudi obrat ABK Laže. Proizvodni prostori se nahajajo v območju obrata Laže. Poleg proizvodnje montažnih betonskih elementov je sestavni del obrata ABK Laže tudi železokrivnica.

Naročnikom nudimo:

  • Izdelavo, dobavo in montažo montažnih betonskih elementov:
    • celovite konstrukcije (proizvodne hale, poslovne prostore, skladišča …),
    • sestavne dele drugih gradbenih objektov.
  • Projektiranje montažnih betonskih konstrukcij.
  • Izdelava PZI / PID za montažne konstrukcije.
  • Svetovanje.

Proizvodni program obsega:

Certificirano proizvodnjo montažnih betonskih elementov

  • linijski konstrukcijski elementi (klasično armirani in prednapeti elementi)
    • stebri,
    • dvokapni strešni nosilci,
    • etažni in stropni Ω, I, E, T nosilci.
  • stenski elementi
    • obložene izolacijske fasadne plošče,
    • polni paneli, stene.
  • specialni strešni elementi
    • strešne π plošče,
    • strešne gredice,
    • omnia plošče.
  • prednapete votle plošče
    • PVP160,
    • PVP200,
    • PVP265,
    • PVP320 in
    • PVP400.

Certificirana proizvodnja krivljene armature iz jekla

  • rezana in krivljena armatura,
  • rezane in krivljene armaturne mreže.

Ostala proizvodnja

  • elementi betonske galanterije,
  • drugi betonski montažni elementi po naročilu,
  • betonski tlaki s končno obdelavo.

 

 

Reference

    RIKO Ribnica

    RIKO EKOS

    Inotherm Prigorica

    Proplace Skrajnik

    Mineralka Cerknica

    Letrika Šempeter

    PSO Akrapovič Črnomelj

    Muzej vojaške zgodovine Pivka

    Inotherm Breg

    CERO Slovenska Bistrica

    Brinox Sora