Dejavnost

Prvotno poslanstvo (vzdrževanje in varstvo cest) je družba ohranila do današnjih dni in mu z leti dodajala nove dejavnosti, povezane z osnovno. Družba v današnjem času tako združuje naslednje dejavnosti:

 • vzdrževanje in varstvo državnih in lokalnih cest,
 • rekonstrukcije, modernizacije, gradnja cest in objektov nizkih gradenj,
 • gradnja in vzdrževanje objektov javne infrastrukture,
 • gradnja objektov visokih gradenj (industrijski, gospodarski, poslovni, stanovanjski objekti in objekti javnega značaja),
 • sanacije in rekonstrukcije različnih objektov,
 • proizvodnja in vgrajevanje asfaltnih zmesi,
 • proizvodnja in vgrajevanje betonskih mešanic,
 • pridobivanje in predelava kamnitih materialov, gramozov in peskov,
 • prodaja gradbenih proizvodov,
 • projektiranje, inženiring, razvoj in tehnično svetovanje,
 • geodetska dela,
 • geotehnična dela,
 • izdelava in montaža predizdelanih armiranobetonskih elementov,
 • izdelava in montaža armature,
 • rušenje objektov in zemeljska dela,
 • hidrogradnja in urejanje voda,
 • druga zaključna gradbena dela,
 • izvedba projektov posebnega pomena (Nuklearna elektrarna Krško),
 • predelava gradbenih odpadkov in vgradnja reciklatov,
 • minerska dela,
 • storitve cestnega tovornega prometa in gradbene mehanizacije,
 • storitve vzdrževanja in popravil transportnih vozil in gradbene mehanizacije.


Našo dejavnost smo v preteklosti izvajali pretežno na območju severo zahodne Slovenije, kjer smo prisotni tudi kot koncesionar državnih cest. V zadnjem času pa trg širimo tudi proti osrednji Sloveniji.