Nacionalna delavnica v okviru projekta Minatura 2000

datum: 24.05.2017

24. 5. 2017, Bioterme (Mala Nedelja)

Društvo tehničnih vodij površinsko odkopavanje je v sodelovanju s Inštitutom za javno upravo pri pravni fakulteti v Ljubljani povabilo na nacionalno delavnico s tematiko »Odziv Slovenije na sodobne trende trajnostnega razvoja virov: Prispevek k celovitemu načrtovanju in upravljanju z mineralnimi surovinami«.

Na srečanju so bili prisotni predstavniki Vlade RS, ministrstev, javnih organizacij, lokalnih skupnosti, člane, nosilce rudarske pravice, njihove predstavnike in vse, ki jih je tema zanimala in zadevala. Delavnice se je udeležil tudi predstavnik našega podjetja.

Namen:

opozoriti na aktualna vprašanja o prihodnosti izkoriščanja mineralnih surovin, izmenjati stališča med glavnimi deležniki iz gospodarstva, soglasodajalcev nevladnih organizacij, lokalnih skupnosti in stroke.

Cilj:

  • vzpostavitev primernega okolja za vzpostavitev konstruktivnega dialoga o pomenu slovenskih nahajališč za samooskrbo Slovenije z mineralnimi surovinami kot tudi večplastnega vpliva izkoriščanja mineralnih surovin na krajino, naravo, prebivalstvo in kulturo
  • primeren pristop k negativnim učinkom rudarskih del bi postali potencial ureditve novega habitata
  • vzpostavitev učnega centra – nahajališče v sobivanju z Natura 2000 in njegov turistični potencial
  • dotakniti problemov varstva (podzemnih) voda
  • problemi imetnikov rudarskih pravic v Sloveniji pri posegih, ki imajo lahko vpliv na podzemne vode
  • primerjava slovenskih izkušenj s tujimi
  • izzivi ob izteku koncesijske pogodbe leta 2021

Delavnica je bila razdeljena na tri sklope:

  1. Sklop: Prihodnost samooskrbe z mineralnimi surovinami in pomen za gospodarstvo
  2. Sklop: posredni in neposredni vplivi rudarskih del na okolje (regeneracijske sposobnosti, sobivanje, novi habitati) – rudarski prostor kot razvojna priložnost
  3. Sklop – okrogla miza: Strateški pomen celovitega in trajnostnega načrtovanja in upravljanja naravnih virov v sodobnem svetu: priložnost in pričakovanja v Sloveniji

 

Članek, Mineral, letnik X , številka 51, julij 2017

 

 

 

nazaj na prejšnjo vsebino