Rekonstrukcija ulice Rupa v Bovcu in mostu čez potok Gereš

datum: 30.05.2006

Sredi maja smo zaključili dela na rekonstrukciji ulice Rupa v Bovcu in mostu čez potok Gereš. Uredili smo meteorno odvodnjavanje v dolžini 300 m, razširili vozišče, izdelali enostranski pločnik, zamenjali nosilni ustroj ceste ter položili novo asfaltno prevleko.

bovec - rupa most gereš 2

V sklopu teh del je bil urejen tudi most preko potoka Gereš. Zgradili smo most razpetine do pet 5 m in zaščitna krila ter tlakovali strugo. V sklopu teh del so bili urejeni tudi obojestranski pločniki z obrajo ter obnova vodovoda in vseh priključkov v dolžini 150 m. Investitor del je bila Občina Bovec.nazaj na prejšnjo vsebino