Kanalizacija v KS Prvačina

datum: 28.08.2006


V začetku avgusta smo pričeli z deli na izgradnji kanalizacije skozi Prvačino (fekalni zbirni kanal v dolžini 1,2 km). Dela izvajamo v nestabilnem, zamočvirjenem terenu. Posebno težavna je izvedba del tudi zato, ker poteka preko obdelanih kmatijskih zemljišč, zato je potrebna precejšnja globina izkopov (kar 2-4 m). Investotor del je Mestna občina Nova Gorica. Dela bodo predvidoma končana konec oktroba, medtem pa bo lokalna cesta skozi Prvačino po fazah popolnoma zaprta. Udeležence v prometu prosimo, da upoštevajo prometno signalizacijo.

kanalizacija Prvačinanazaj na prejšnjo vsebino