Zasedal nadzorni svet družbe

datum: 11.10.2006Na svoji 28. redni seji je nadzorni svet družbe sprejel predloge sklepov za 9. redno skupščino delničarjev, ki bo odločala o uskladitvi Statuta družbe z novostmi v Zakonu o gospodarskih družbah (uvedba kosovnih delnic in eura). Člani nadzornega sveta so se seznanili tudi s poslovanjem družbe za prvih osem oz. devet mesecev. V mesecih juliju, avgustu in septembru dosega družba najvišjo proizvodnjo v tem letu in ima zasedene vse lastne kapacitete. Enak trend pričakujemo tudi v nadaljevanju letošnjega leta, zato bomo ob izpolnitvi pogodbenih obveznosti do naročnikov presegli letno planirano proizvodnjo na vseh segmentih delovanja družbe.nazaj na prejšnjo vsebino