Dela na cesti Spodnja Idrija - Godovič (v Zali)

datum: 20.10.2006

Že od leta 1999 na tako imenovani "Keltiki" občasno zabrni gradbena mehanizacija. Na začetku tega obdobja se je preplastila skoraj celotna trasa te pomembne prometne povezave. Pri izvedbi del smo takrat sodelovali skoraj vsi asfalterji jugozahodne Slovenije.

Vsako leto Ministrstvo za promet iz državnega proračuna nameni določena sredstva za zaščito brežin in obnovo zidov na tej cesti.

Trenutno naša družba izvaja dela na odseku med Spodnjo Idrijo in Godovičem, kjer potekajo dela na razširitvi ovinkov z izdelavo pregledne berme in zaščitnih mrež. Utrjujemo tudi brežine pod cesto z izdelavo podpornih zidov. Za uporabnike bo v času izvajanja del promet oviran, v nočnem času tudi s popolnimi zaporami. Problem predstavlja urejanje visokih brežin z manjšim posegom iz cestišča. Delovnega platoja namreč ni mogoče izvesti na prostem delu cestišča, kar predstavlja problem pri vodenju prometa.

Dela bomo izvajali, dokler nam bodo vremenske razmere dovoljevale in jih nadaljevali po končani zimi.


zala zala1 zala2 nazaj na prejšnjo vsebino