OBVESTILO MEDIJEM O ZIMSKI SLUŽBI

datum: 25.01.2007

PRIPRAVLJENOST NA ZIMO

1. 24 urno dežurstvo na šestih cestnih bazah poteka že od 15. novembra, kjer se z rednimi in izrednimi pregledi cest kontrolira stanje vozišča in obcestja. S spremljanjem gibanja temperatur se tudi izvaja preventivna posipanja s soljo in kalcijevim kloridom. Poročila o stanju na posameznih odsekih se dvakrat dnevno pošilja upravljalcu državnih cest.
2. Napoved večjih vremenskih sprememb spremljamo preko spletnih strani HMZ, pa tudi napovedi italijanskih meteorologov
3. Ob napovedi snežnih padavin skladno z letnim planom zimske službe izdelamo podroben plan vozil, strojev in upravljacev te opreme za vsako bazo posebej. Planira se pluženje in posipanje v dveh izmenah tako, da zagotavljamo 24 urno prisotnost
4. Planira se tudi rezervne zmogljivosti v primeru okvar, nesreč ali poškodb opreme vključene v zimsko službo.
5. Trenutno zagotavljamo 36 tovornjakov opremljenih za pluženje in posipanje, 4 traktorje, 4 specialna vozila UNIMOG s snežnimi rezkarji, po potrebi pa se vključuje ostala gradbena mehanizacija.
6. Na vseh cestnih bazah so skladiščene zadostne zaloge peska in soli, ki ob močnejšem sneženju zadoščajo za 3 dni in jih sprotno dopolnjujemo.
7. CPG, d.d. vzdržuje 674 km državnih cest in 478 km lokalnih cest. To je območje od Razdrtega po robu vipavskih gričev do Krasa, ob italijanski meji do Predela in Vršiča, Petrovo Brdo, Kladje, Žiri, Godovič, Hrušica. Zaradi razgibanosti severno Primorske pokrajine sodi naše območje med eno najzahtevnejših v Sloveniji za izvajanje zimske službe. Veliko vremensko nepriliko pa predstavlja tudi burja v Vipavski dolini.
8. Akcija 24. in 25.01.2007:
Na območju Bovca in Idrije so plugi odšli na ceste že v noči s torka na sredo. Včeraj smo v dopoldanskih urah preplužili tudi cesto na Vršič s primorske strani.
V večernih urah pa so iz vsake cestne baze vzdrževalci cest poslali po tri ali štiri plužne enote, goriška baza pa celo 6 zaradi obširnosti področja. Večino cest smo splužili do jutranjih ur. Še vedno so v akciji vozila colske in idrijske baze. Na cesti Predmeja – Col – Podkraj – Kalce burja povzroča snežne zamete, katerih smo se lotili s snežnimi rezkarji. Vzporedno poteka tudi odmetavanje napluženega snega ob robu ceste. Skupno je v nocojšnji akciji sodelovalo 27 tovornjakov, 3 traktorji, 9 rovokopačev. Skupno s cestarji je noč prebedelo 73 delavcev Cestnega podjetja v skrbi za prevoznost cest. Včeraj in danes smo po cestah posuli 220 ton soli in 360 ton peska.
9. Na idrijskem pa je promet oviral podrt vod telefonske napeljave, na območjih, kjer je zapadla večja količina snega pa polomljeno drevje in vejevje na cestah, kar pa se je sproti odstranjevalo.
10. Večjih izpadov na opremi nismo imeli, razen enega tovornjaka na Krasu, ki pa je bil nadomeščen iz rezervnega voznega parka v Šempetru.
11. Na Rebrnicah nas je nekaj ur oviralo vozilo, ki je zdrsnilo s ceste. Neupoštevanje navodil cestne službe in policije ob takih vremenskih neprilikah prevečkrat botruje dolgim zastojem in onemogoča delo tovornjakom zimske službe.
12. Največ snega je zapadlo na območju cestnih baz Idrija in Col - do 40 cm, na Bovškem do 35 cm, Rebrnice 20 cm, Trnovsko Banjška planota do 35, v Lokovcu pa so namerili do 50 cm. po Kraški planoti je zapadlo do 10 cm snega.
13. Trenutno je zaprt ves promet čez prelaz Vršič, za priklopnike in vlačilce pa cesta Ajdovščina – Col – Godovič.
14. Pregled napovedi nam prinaša izboljšanje vremenskih razmer tako, da bomo danes zapadli sneg odstranili tekom današnjega dne.
Večja mera previdnosti pri vožnji pa velja na območjih z burjo, ki bo še nekaj časa povzročala snežne nanose na vozišče.
15. Gibanje in delo vozil se preko satelitskega sledenja spremlja v nadzornem centru v Novi Gorici, kjer lahko vodja vzdrževanja cest po potrebi prerazporeja posamezne plužne enote, preko spletnih kamer pa tudi dogajanje na posameznih odsekih cest.
16. Kot zanimivost lahko povemo tudi, da skupaj s Strojno fakulteto v Ljubljani in družbo Slovenska cestna podjetja peljemo razvojni projekt termičnega mapiranja cest, kar pomeni da bodo vozila zimske službe med vožnjo v nadzorni center pošiljala podatke o temperaturi vozišča, kar je pomemben podatek za odločanje o načinu, količini ter izbiri posipnih materialov. Planiramo, da bodo za naslednjo zimo izsledki letošnjega testiranja že uporabni v praksi, kar bo prispevalo k zmanjšanju količine posipanja, ki je do neke mere tudi ekološko onesnaževanje.
nazaj na prejšnjo vsebino