Obnova ceste skozi Bilje

datum: 29.01.2007

Pred kratkim smo pričeli z deli na obnovi regionalne ceste skozi Bilje. Z Občino Miren Kostanjevica, ki je skupaj z Direkcijo za ceste RS investitor obnove, smo bili dogovorjeni, da z deli pričnemo po novoletnih praznikih, da bi prebivalcem teh krajev ne bilo potrebno med prazniki voziti po neurejenem vozišču.

bilje ++ Glede na lokacijo priključkov in delne zapore vozišča so za izvedbo del predvideni štirje odseki. Na vsakem od njih se bodo zaključila vsa dela, razen zaključnega sloja finega asfalta. Najprej bomo izvedli meteorno in fekalno kanalizacijo, ki potekata ena ob drugi pod desnim voznim pasom ceste Volčja Draga – Križ Cijan, nadaljevali bomo z vodovodom, ki poteka pod levim voznim pasom, za tem pa bomo uredili še javno razsvetljavo. Istočasno z vodovodom in javno razsvetljavo se bodo pričela dela na izgradnji pločnikov ter voziščne konstrukcije. V zaključni fazi pa bomo izvedli še zaključni sloj finega asfalta in talno ter vertikalno signalizacijo. biljexxx

Dela se bodo izvajala pod prometom pri polovični zapori vozišča s semaforskim urejanjem. Za potrebe dovoza in odvoza materiala pa bodo občasno potrebne tudi pol urne popolne zapore.

Zaradi čim manjših motenj tranzitnega prometa in avtobusnih linij smo popolne zapore ceste predvideli ob vikendih, ko je intenziteta takega prometa manjša. Obvoz bo potekal po c. Šempeter – Dornberk in Šempeter – Miren. Za lokalni promet pa bodo obvozi omogočeni po lokalnih cestah.

Promet bo moten do zaključka del, ki je predviden v jeseni 2007. Uporabnike cest in občane prosimo za strpnost in upoštevanje prometne signalizacije.
nazaj na prejšnjo vsebino