Gradnja čistilne naprave za odpadne vode v Ravnici

datum: 13.03.2007

Za naročnika Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica gradimo novo čistilno napravo v Ravnici s kapaciteto 300 PE (polucijskih enot).

Čistilna naprava bo pomembno prispevala k ureditvi zbiranja, odvajanja in čiščenja odpadnih voda v naselju Ravnica.

ČN Ravnica

Trenutno se izvajajo gradbena dela, strojne in elektro naprave potrebne za čiščenje odpadnih voda pa bodo vgrajene kasneje. Uredili smo tudi začasno dostopno pot v dolžini cca 120 m, ki se bo kasneje asfaltirala in uporabljala za potrebe vzdrževanja čistilne naprave v fazi obratovanja.

ČN R 2

Sam objekt zajema biološki bazen, upravno stavbo, dezinfekcijo in ponikovalnico. Dela bomo predvidoma zaključili konec aprila.

nazaj na prejšnjo vsebino