V Biljah prvi asfalti sredi prihodnjega tedna

datum: 24.05.2007

V začetku letošnjega leta smo pričeli z deli na rekonstrukciji komunalne infrastrukture in ceste skozi Bilje za investitorja Direkcijo RS za ceste in Občino Miren - Kostanjevica

Pogodbeni rok za izvedbo teh del v dolžini 700 m je do 1.3.2008. Že ob pričetku del pa je bilo z investitorjema dogovorjeno, da pogodbeni obseg del izvršimo do oktobra 2007.

bilje maj 2007 2bilje maj 2007 3Trenutno so izvedeni glavni fekalni in meteorni kanal vzdolž cele trase, to je od cerkve do gostišča Kogoj ter večina hišnih priključkov na glavna kanala. Do pol trase so izvedeni še odvodnjavanje ceste, kabelska kanalizacija za elektrovod in telekomunikacije ter dobra tretjina novega vodovoda s hišnimi priključki in ograjnimi zidovi.

bilje maj 2007bilje maj 2007 1Prve asfalte do tretjine trase planiramo v sredini prihodnjega tedna. Z razumevanjem občanov za popolne zapore ob vikendih, ki smo jih uvedli zaradi prečnih prekopov čez cesto, dosegamo terminski plan napredovanja del, kar potrjuje tudi zadovoljstvo obeh investitorjev.

S takim prometnim režimom bi večino gradbenih del na državni cesti zaključili do konca avgusta, saj smo trenutno prešli najzahtevnejši del trase ob cerkvi. Avgusta bomo pričeli še z deli na ulici proti naselju Počivale v Biljah. Na tem odseku bomo zgradili novo kanalizacijo. Zaradi zahtevnosti dela bo v tem terminu veljala popolna zapora te ulice.

nazaj na prejšnjo vsebino