Turistom prijazne ceste

datum: 30.05.2007

Naše ceste s sprejetjem Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Ur.l. RS št. 46/00, 110/06) dobivajo vse lepšo podobo. Poleg sprememb na področju prometnih znakov uvaja ta pravilnik tudi široko paleto obvestilne signalizacije za obveščanje o kulturnih spomenikih, pomembnejših turističnih in drugih znamenitostih ter varovanih območjih.
Vedno več občin in turističnih društev se odloča za predpisano označitev pomembnih objektov na območju naselij in znamenitosti v posamezni občini, ki udeležencem v prometu na pregleden način podaja vse potrebne informacije. Vzrok za pospešeno postavljanje zakonsko ustrezne obvestilne in turistične signalizacije je bilo odstranjevanje vseh vrst objektov za obveščanje in oglaševanje, ki ga je v skladu z novimi predpisi sprožila Direkcija RS za ceste v lanski jeseni. Kljub začetnim težavam in negodovanju lastnikov reklamnih objektov ob državnih cestah, katerih odstranitev je bila neizbežna, smo v večini primerov dosegli pripravljenost za označevanje kot ga dopuščajo veljavni predpisi.

solkanski most tablacerkno tabla Na območju Cestnega podjetja Nova Gorica smo tako postavili številno obvestilno in turistično signalizacijo, ki domače in tuje voznike obvešča o ponudbi vinsko turističnih cest (Vipavska, Kraška in Briška vinska cesta), o zgodovinskem in turističnem pomenu Cerknega (Bolnica Franja, smučarski center), o znamenitem kamnitem mostu čez reko Sočo v Solkanu, o turistični ponudbi in ponudbi adrenalinskih športov v okolici Bovca ter še o mnogih drugih znamenitostih Severno - Primorske regije.

turistične table brda šmartno Poleg občin je za ustrezno označitev svojih dejavnosti zainteresiranih tudi vedno več podjetij, gostinskih obratov in ponudnikov prenočitvenih zmogljivosti ter kampov, katerim postavljamo predpisane lamele, ki zagotavljajo ustreznejšo vizualno urejenost ceste v primerjavi z raznovrstnimi, velikokrat tudi neokusnimi reklamnimi objekti, postavljenimi v zadnjih letih. S pomočjo strokovne službe naše družbe se občine vse pogosteje odločajo tudi za označitev vseh pomembnih objektov v naseljih kot nadgradnjo širšega sistema obveščanja na državnih cestah. Dosedanje vodenje do objektov v naseljih je dajalo videz neurejenosti, udeleženci v prometu pa so želeli slediti informacijam na predhodnih križiščih na državnih cestah, kar pa z obstoječim načinom usmerjanja ni bilo mogoče.
Novo ureditev vodenja do pomembnih objektov v naseljih smo že izvedli v občinah Miren – Kostanjevica, Brda, Šempeter – Vrtojba, deloma v Mestni Občini Nova Gorica in občini Bovec, predvidena pa je tudi ureditev naselij v občinah Cerkno in Tolmin.
nazaj na prejšnjo vsebino