Uvajamo novo tehnologijo pri izdelavi površinskih prevlek

datum: 06.09.2007

Uporaba separirane žlindre za posip - novost v Sloveniji

V naši družbi dajemo velik poudarek iskanju novih organizacijskih in tehnoloških rešitev, saj želimo zviševati dodano vrednost in čim bolj zadovoljiti naše odjemalce. V lanskem letu smo tako v dejavnosti vgrajevanja asfalta uvedli novo tehnologijo pri izvajanju površinskih prevlek makadamskih in asfaltnih vozišč. Večslojno površinsko prevleko primerno za protiprašno zaščito makadamskih vozišč smo izvajali na cesti v Gračišče ter kot začasno prevleko pred izvedbo asfaltnih del na Goriški cesti v Ajdovščini.

podselo5 Letos pa v naši enoti za polaganje asfaltov uvajamo še eno novo tehnologijo za izdelavo površinskih prevlek. Izvajati smo namreč pričeli prevleke z enojnim pobrizgom polimerne bitumenske emulzije ter enojnim posipom žlindre frakcije 4/8 mm, ki pa so primerne za izboljšanje drsnosti na asfaltnih voziščih. podselo1

Navedena proizvodnja pomeni novost pri nas, saj se doslej na območju Slovenije še ni uporabilo separirane žlindre za posip. S ponovno uporabo odpadnega materiala metalurške industrije pa tudi učinkovito izpolnjujemo našo zavezanost k varovanju in ohranjanju okolja, ki je eden naših osnovnih ciljev.

podselo2 Ob tem je pomembno poudariti tudi, da smo v naši asfaltni bazi predelali oz. očistili vgrajeno žlindro in dosegli čistost materiala, ki je dvakrat boljša od zahtevane po tehničnih specifikacijah za ceste (TSC). Čistimo pa tudi eruptivni material za površinske prevleke (za novo tehnologijo, ki smo jo uvedli v lanskem letu), ki ima veliko manjši procent finih delcev v vroči asfaltni zmesi kot jih zahtevajo TSC.

V juniju smo enojno površinsko prevleko izvedli na cesti Novelo – Temnica v občini Miren – Kostanjevica, kjer smo kot bitumensko vezivo uporabili polimerno bitumensko emulzijo in enkratni posip z drobljencem nazivne frakcije 4/8 mm. podselo6Kot bitumensko vezivo pa lahko uporabimo tudi vroči bitumen.

podselo4 V avgustu pa smo tako površinsko prevleko izvedli na cesti med Doblarjem in Volčami v Podselu (na slikah) s to razliko, da smo na tem odseku uporabili kot posip za del vozišča eruptivni material, za drugi del pa žlindro.

Testno polje bomo opazovali in izvajali laboratorijske preiskave. Če bodo doseženi vsi parametri skladno s TSC, bomo lahko tudi v bodoče za površinske prevleke uporabljali material iz žlindre. nazaj na prejšnjo vsebino