Nov nadzorni svet CPG, d.d.

datum: 07.09.2007

Danes se je na sedežu naše družbe sestal nov nadzorni svet, ki ga je v mesecu juniju izvolila skupščina delničarjev CPG, d.d.. Člani so med seboj za predsednika nadzornega sveta izvolili mag. Dušana Črnigoja, generalnega direktorja Primorja d.d., za njegovega namestnika pa g. Dragana Valenčiča, župana občine Šempeter - Vrtojba.

upravna 2 Nadzorni svet se je seznanil z rezultati poslovanja za prvih šest mesecev leta 2007, ki so zelo spodbudni, saj v vseh pogledih presegamo poslovni načrt. upravna 4
Člani nadzornega sveta so izrazili zadovoljstvo nad doseženimi uspehi, še posebno, ker se enaki trendi kažejo tudi za poslovanje do konca leta, ko pričakujemo 25% preseganje plana.
V mesecu avgustu in septembru smo namreč podpisali pogodbe za kar nekaj velikih del, med drugim za dela na modernizaciji ceste Volče – Solarji, za dela na drugi fazi obvoznice Vrtojba, za asfaltiranje ceste Vrhovlje – Sabotin ter za raširitev ovinkov med Gonjačami in Šmartnim v občini Brda, za dva odseka cest v Baški Grapi, ureditev križišča v Bači pri Modreju, ureditev ceste, podpornih zidov, kanalizacije, vodovoda in elektrike v Podbrdu, križišče pri Hrastu v Kromberku, za cesto na odlagališče komunalnih odpadkov v Stari Gori, za obnovo kanalizacije na Gregorčičevi ulici v Ajdovščini in drugo.
nazaj na prejšnjo vsebino