Prometna ureditev mejnih prehodov

datum: 14.12.2007

V letošnji noči s četrtka 20. decembra na petek 21. december bodo z vstopom Slovenije v shengensko območje dokončno odprte meje z Italijo. Na mejnih prehodih bodo v počastitev vstopa potekale številne prireditve, pred tem pa je potrebno zagotoviti neovirano odvijanje prometa preko dosedanje meje. Novo prometno ureditev na mejnih prehodih so naši družbi zaupale Direkcija RS za ceste za prehode na državnih cestah,občine pa za prehode občinskih cest. Prometna ureditev obsega postavitev ustrezne prometne signalizacije in varnostnih ograj ter označitev novih talnih označb, ki bodo pripomogle k varni vožnji brez dosedanjega ustavljanja vozil pred zapornicami. Upamo, da nam bodo vremenske razmere naklonjene in bomo lahko poleg opravljanja redne zimske službe, do četrtka realizirali vse predvidene ukrepe za varen prehod v družino evropskih držav.

Rožna dolina Učja Robič

rožna dolinaučjarobičnazaj na prejšnjo vsebino