Prestavitev Keltike v Idriji

datum: 19.02.2008

Idrijčani bodo poleg novega trgovskega centra dobili tudi varno cesto

prestavitev Keltike 3Zaradi izgradnje novega trgovskega centra v Idriji na lokaciji zdajšnje ceste in višje ležeče parcele izvajamo dela na prestavitvi glavne ceste Spodnja Idrija – Idrija (Keltike) proti strugi reke Idrijce. Dela obsegajo ureditev nove trase za glavno cesto z izgradnjo 4 – 6 metrov visokih zidov v dolžini 170 m in ureditev meteorne kanalizacije. V novi trasi ceste bomo napeljali tudi vodovod in kanalizacijo za sanitarne in odpadne vode.


prestavitev Kelitke 1 S tem bodo Idrijčani dobili tudi novo varno cesto, saj je sedanja, ki poteka tu mimo v dolgem ovinku, precej dotrajana.

Na tem odseku velja do zaključka del, ki je predviden konec marca, delna zapora cestišča, promet pa je urejen s semaforjem.

Vrednost navedenih del je cca 698.000 €.


prestavitev Keltike Prestavitev Kelitke 2nazaj na prejšnjo vsebino