Lastniki zadovoljni s poslovanjem CPG, d.d.

datum: 28.03.2008

Sadovi vlaganj v kakovost, strokovnost in pospešeno investiranje v zadnjih letih se kažejo v uspešnem in stabilnem poslovanju ter preseganju zastavljenih ciljev družbe CPG, d.d., ki je na severnem Primorskem utrdila svoj tržni položaj in postala zanesljiv izvajalec rednega vzdrževanja in gradnje cest ter ostale komunalne infrastrukture.

Danes, dne 28.3.2008, se je na svoji 36. redni seji sestal nadzorni svet Cestnega podjetja Nova Gorica. Lastniki so izrazili zadovoljstvo nad doseženimi rezultati poslovanja v preteklem letu, sprejeli Letno poročilo za leto 2007 in določili dnevni red ter sklepe za 11. skupščino družbe, ki bo v mesecu maju.

Trend uspešnega poslovanja družbe zadnjih let se nadaljuje in odraža v preseganju zastavljenih ciljev na vseh področjih. V lanskem letu so tako investitorjem v uporabo predali kar 403 objekte, med njimi so bili najpomembnejši obvoznica Kobarid, sanacija podora v Hudajužni, dokončanje izgradnje komunalne infrastrukture v Logu pod Mangartom, rekonstrukcija vozišča in komunalne infrastrukture skozi Batuje in skozi Črniče, izgradnja odseka 2 na cesti Volče – Solarji, v dolžini 2 km, rekonstrukcija ceste v naselju Žaga in ureditev komunalne infrastrukture Opekarniške ulice v Vrtojbi, asfaltirali pa so tudi kar 5 km dolg odsek ceste od Vrhovelj do koče na Sabotinu v Goriških brdih.


sabotin2 sabotinVgradili so 95.000 ton asfaltov, kar je druga največja količina v zadnjih 30 – ih letih. Temu je sledila tudi proizvodnja kamnitih frakcij v separaciji v Tolminu, kjer beležijo drugi največji rezultat proizvedenih gramozov v zadnjih 15 – ih letih. Betonov pa so proizvedli kar za 40 % več kot so planirali in sicer tudi najbolj zahtevnih, specialnih vrst.

Družba je s smelo zastavljenim investicijskim programom v zadnjih letih danes dobro opremljena za izvajanje svoje dejavnosti, saj razpolagajo z moderno, varno, učinkovito in ekološko sprejemljivo mehanizacijo.

V svojo proizvodnjo pa uvajajo tudi nove tehnologije in postopke. Tako so prvi v Sloveniji poskusno uporabili separirano žlindro pri tehnologiji zmanjšanja drsnosti vozišč pri postopku tankoslojne površinske prevleke, kar predstavlja tudi prvi korak pri nabavi cenejših materialov za najbolj obremenjene zaključne sloje vozišč.

Skladno z zavezanostjo k varovanju in ohranjanju okolja znižujejo negativne vplive na okolje s stalnim posodabljanjem obratov asfaltne baze v Vrtojbi in separacije Doline v Tolminu, ki sta v letu 2007 ponovno prejeli znak kakovosti v graditeljstvu, ki ga podeljuje ZRMK (Zavod za raziskave materiala in konstrukcij) najuspešnejšim v graditeljstvu. Cestno bazo v Bovcu so preselili iz mestnega jedra na obrobje, kjer so v istem kompleksu uredili tudi betonarno.

Družba uspešno uresničuje svojo strategijo in izkorišča sinergijske prednosti v okviru Skupine Primorje, kjer je v prejšnjem letu povečala sodelovanje z družbami v skupini predvsem na področju izvedbe talne in vertikalne signalizacije, koriščenju proizvodnih kapacitet asfaltnih baz, betonarn in mehanizacije.

Vlaganje v kakovost poslovanja, v znanje in strokovnost ter investiranje, ki gre v smeri vlaganj za povečevanje konkurenčnosti in ustvarjanje višje dodane vrednosti ostajajo ključne usmeritve družbe CPG, d.d. tudi v bodoče.
nazaj na prejšnjo vsebino