V Idrskem gradimo vodovod in kanalizacijo

datum: 10.04.2008

V mesecu februarju smo pričeli z deli na gradnji vodovoda in kanalizacije Idrsko. Dela se izvajajo v okviru Regijskega projekta Varovanje reke Soče – Čista Soča, ki zajema celovito urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda ter oskrbo prebivalcev s pitno vodo v porečju rek Idrijce in Soče.

idrsko

V vasi Idrsko je predvidena izgradnja vodovoda v dolžini 1,8 km in izgradnja meteorne in fekalne kanalizacije v dolžini 2,8 km. Trenutno smo zaključili s prvo in drugo fazo izvedbe del in doslej položili 400 metrov kanalizacije in 400 m vodovodnega omrežja. V naslednjih fazah je predvidena tudi obnova električne napeljave in napeljava kabelske kanalizacije.

idrsko1 idrsko2
S podobnimi deli smo pravkar pričeli tudi v vasi Srpenica, kjer gradnjo vodovoda in kanalizacije financirata delno Občina Bovec, delno pa EU, Sklad za regionalni razvoj.Vrednost investicije v Idrskem znaša 1,6 mio € in se deloma financira iz evropskih sredstev za regionalni razvoj, drugi del pa prispeva Občina Kobarid.

idrsko3 idrsko4

Zaključek del je predviden konec letošnjega leta, decembra 2008.
nazaj na prejšnjo vsebino