DELA V OBČINI BRDA

datum: 18.07.2008

Občina Brda nam je zaupala v izvedbo obnovo ceste Dobrovo – Vipolže – meja Italija. Projekt se bo izvajal v okviru operativnega programa krepitve razvojnih potencialov in bo delno financiran tudi s strani Evropske unije.

Izvedba objekta v vrednosti 836.000 € bo potekala v treh fazah in bo zajemala: obnovitvena dela na mostičkih čez potoka Oblanč in Birša. Glavni zalogaj pa predstavlja obnova same ceste v dolžini skoraj 4,8 km. Obstoječo cesto bomo razširili tako, da se bo vozna površina povečala za kar več kot 3.100 m2. Preko celotne voziščne konstrukcije bomo vgradili enoplastno površinsko prevleko, varnost pa bomo izboljšali z novimi betonskimi zidovi. Izvedli bomo za skoraj 400 m3 kamnitih zložb in sanirali oz. na novo zgradili 350 m2 kamnitih zidov. Dela bomo zaključili še z odvodnjavanjem zalednih voda in cesto opremili s projektirano prometno opremo.

Izvedba prve in druge faze je predvidena v letošnjem letu, za zadnjo, tretjo fazo, pa je zaključek predviden v letu 2010.

V občini Brda imamo trenutno odprti še dve večji gradbišči.

Med Gonjačami in Šmartnim že od pomladi obnavljamo nevarni odsek regionalne ceste skozi Goriška Brda v dolžini cca 600 m, kar bo pomembno prispevalo k varnosti prometa na tem odseku.

gonjače 17.7. gonjače 1 17.7. gonjače 2 17.7.

Na isti cesti pred vasjo Kojsko pa bomo dotrajani podporni zid nadomestili z novim. Dela bomo zaključili v septembru.

kojsko1 kojsko2 kojsko3
nazaj na prejšnjo vsebino