NADZORNI SVET ZAUPAL UPRAVI NOV MANDAT

datum: 29.08.2008

Nadzorni svet CPG, d.d. je danes na svoji redni seji za enočlansko upravo – direktorja družbe ponovno imenoval dosedanjega direktorja g. Jožeta Breclja in s tem zagotovil kontinuiteto in stabilnost dosedanjega uspešnega poslovanja družbe.

G. Brecelj je vodenje družbe prevzel leta 2003, ko je kot večinski lastnik v družbo vstopilo ajdovsko Primorje. Družba je v teh letih z vlaganjem v kakovost in strokovnost ter s pospešenim investiranjem še izboljšala in utrdila svoj tržni položaj na severnem Primorskem.

Lastniki so izrazili zadovoljstvo nad dosedanjim delom uprave in rezultati poslovanja. Po njihovem mnenju je g. Brecelj v preteklem mandatu izpolnjeval in presegal cilje, ki so si jih skupaj zastavili: krepil kapitalsko ustreznost podjetja, povečeval tržni delež, izboljšal kvaliteto izvedenih del in uredil sistem vodenja v družbi ter izkoristil sinergije Skupine Primorje, kar se odraža tudi v rezultatih. Trend uspešnega poslovanja družbe zadnjih let se namreč nadaljuje in kaže v preseganju zastavljenih ciljev na vseh področjih.


direktor »V prvi polovici letošnjega leta je bila naša proizvodnja angažirana predvsem z izvedbo del, za katere smo pogodbe sklenili že v letu 2007. V prvem polletju letos smo tako investitorjem predali kar 159 objektov, če naštejem le nekaj večjih: komunalno infrastrukturo Gregorčičeve ulice v Ajdovščini, izgradnjo križišča pri Hrastu v Novi Gorici, ureditev lokalne ceste Most na Soči – Kal nad Kanalom, komunalno infrastrukturo Opekarniške ulice v Šempetru, prestavitev ceste na Marofu v Idriji, komunalno ureditev v Biljah, ureditev parkirišča v Bovcu, ureditev vozišča na plazu Stože, ureditev komunalne infrastrukture v Logu pod Mangartom in druge,« je povedal direktor g. Brecelj in nadaljeval: »Aktiven pristop na področju pridobivanja del se odraža tudi v zadostni vrednosti pogojenih del za doseganje poslovnih ciljev za leto 2008, obenem pa imamo zagotovljena dela tudi že za prve tri mesece prihodnjega leta. Zaradi ugodnih poslovnih rezultatov smo predčasno realizirali tudi plan investicij za letošnje leto, tako da so vsa sredstva načrtovana za nakup preko celega leta že angažirana v proizvodnji. Trenutno imamo polno zasedene vse kapacitete in angažirane tudi dodatne s strani Primorja in kooperantov. Gradbena dela izvajamo na 9 projektih financiranih iz regijskih razvojnih spodbud (EU), na 13 projektih rekonstrukcij državnih cest ter na vrsti manjših gradbenih in asfalterskih del. Vsi pokazatelji poslovanja tako kažejo na to, da je družba pripravljena na uspešno poslovanje tudi v prihodnosti.«

G. Brecelj je na mesto uprave družbe CPG, d.d. imenovan za pet letno obdobje z možnostjo ponovnega imenovanja.
nazaj na prejšnjo vsebino