Dela na cesti Kobarid - Bovec bomo zaključili pred rokom

datum: 13.02.2009

V lanskem avgustu smo za investitorja Direkcijo RS za ceste pričeli z rekonstrukcijo ceste med Kobaridom in Bovcem. Z deli na dobrih treh kilometrih dolgem odseku regionalne ceste bomo z razširitvijo ovinkov in sanacijo v podoru poškodovanega cestišča zaključili pred pogodbenim rokom.

kobarid1 kobarid8Glede na zahtevnost gradnje in upoštevaje varnost udeležencev v prometu del brez popolnih zapor ni bilo mogoče izpeljati. Sprostitve prometa med popolnimi zaporami so bile usklajene z avtobusnimi prevozniki in večjimi gospodarskimi subjekti na tem območju z upoštevanjem terminov, ki najmanj motijo prihode in odhode z dela ali na delo in v šolo.


kobarid4 kobarid7
Dela na izkopih skalnatih brežin, ki terjajo popolne zapore prometa bodo predvidoma trajala do konca marca, gradbena dela na izvedbi podpornih zidov, ki terjajo polovične zapore pa predvidoma do konca maja.

Pogodbeni rok dokončanja gradnje je jesen 2009, vendar v izogib prometnim zagatam v času turistične sezone planiramo dela končati pred poletno turistično sezono.
nazaj na prejšnjo vsebino