Zahtevna dela na cesti Dolenja Trebuša - Želin v zaključni fazi

datum: 20.03.2009

Na cesti Dolenja Trebuša – Želin trenutno za naročnika Direkcijo RS za ceste izvajamo večja dela na dveh odsekih.

Dela na gradbišču Sanacija brežine Želin so v zaključni fazi. Po besedah vodje objekta g. Damirja Costantinija, bomo cesto v tem delu razširili in uredili brežine v dolžini 170 m. V ta namen je bila v prvem delu predvidena razširitev ceste nekoliko v levo, kar je imelo za posledico vkop brežin v enotnem naklonu 3:1 in zavarovanje brežin z mrežami. Izvedli smo pikiranje brežine v dolžini cca 50 m.

trebuša želin trebuša želin 3Drugi del, tehnično zelo zahteven, pa je na tem gradbišču predstavljala premostitev brežine s tako imenovanim "polovičnim viaduktom" v dolžini preko 32 metrov, ki je bila svojevrsten podvig, saj so podpore viadukta temeljene v izredno strmo pobočje reke Idrijce. Izdelava in sidranje temeljev objekta v brežinah, kjer naklon brežin presega 60 stopinj, sta bila izredno zahtevna. Na viadukt se navezujeta tudi dva armiranobetonska zidova, ki sta temeljena cca 5 m pod koto vozišča. Zgornji del pa zaključuje AB plošča preko polovice vozišča. Dolžina celotne konstrukcije je preko 150 m. Za izvedbo smo porabili cca 500 m3 betona in 65 ton armature.

trebuša želin 2
Drugo gradbišče na tej cesti pa je v kraju Reka, kjer trenutno gradimo kamnito zložbo dolžine 67 in višine povprečno 4 m. Za izgradnjo bomo porabili 180 m3 kamna in 70 m3 betona.

Po zaključku teh del bodo vozniki pridobili varnejšo cestno povezavo z osrednjo Slovenijo.
nazaj na prejšnjo vsebino