V CELOTI IZPOLNILI PLAN INVESTICIJ

datum: 23.03.2009

Dobri poslovni rezultati so družbi v lanskem letu omogočili izpolnitev plana investicij v celoti, kar nam je skupaj s pospešenim investiranjem v prejšnjih letih omogočilo, da smo danes dobro opremljeni za izvajanje naše dejavnosti.

Danes, 23.3.2009 se je na svoji 40. redni seji sestal nadzorni svet CPG, d.d.. Nadzorniki, ki jim predseduje generalni direktor Primorja mag. Dušan Črnigoj so bili z rezultati poslovanja zadovoljni in so potrdili Letno poročilo družbe za leto 2008 ter določili dnevni red in oblikovali predloge sklepov za 12. skupščino družbe, ki bo potekala v maju.

Družba je tudi v lanskem letu nadaljevala s trendom uspešnega poslovanja, ki se odraža v preseganju zastavljenih ciljev na vseh področjih.

kobarid S pospešeno gradnjo smo že takoj na začetku preteklega leta pričeli presegati zastavljeni plan. V spomladanskih mesecih smo uspeli pridobiti več del kot smo načrtovali, kar se je kasneje odražalo v rekordni proizvodnji v jesenskih mesecih. Družba je bila skozi vse leto polno zasedena.

avtomešalec Navedena konjuktura nam je omogočila realizacijo planiranih investicij v celoti. Tako smo v lanskem letu med drugim kupili finišer, avtomešalec z betonsko črpalko, triosni kamion, 4 rovokopače, 3 demperje, bager goseničar in bager gumi, valjar in drugo drobno mehanizacijo, s čimer nadaljujemo strategijo pospešenega investiranja v moderno, varno, učinkovito in ekološko sprejemljivo mehanizacijo. avtomešalec 1

V letu 2008 je bilo investitorjem predanih 17 % več objektov kot leto prej, rekordna pa je bila tudi proizvodnja asfaltov, saj je z več kot 118.000 tonami najvišja v zadnjih 32 letih. Temu trendu sta sledili tudi proizvodnja separiranih in drobljenih gramozov ter proizvodnja betonov.

Dela smo v lanskem letu zaključili na številnih objektih med drugim na rekonstrukciji ceste in komunalni ureditvi skozi Bilje, na ureditvi vozišča in premostitvi Mangartskega potoka na plazu Stože ter ureditvi komunalne infrastrukture v Logu pod Mangartom, na obvoznici Vrtojba (III. Faza), na gradnji povezovalne ceste Volče – Solarji, ureditvi krožnega križišča v Mirnu, lokalne ceste Most na Soči – Kal nad Kanalom, izgradnji obrtne cone v opuščeni gramoznici Primorja v Mirnu in drugimi.

Za vzdrževanje cest pa država še vedno ne namenja dovolj potrebnih sredstev. Naša prizadevanja, da bi upravljavci cest namenili več sredstev za njihovo vzdrževanje, doslej niso bila uspešna. Upamo, da bodo dela rednega vzdrževanja s končanjem avtocestnega križa dobila večjo veljavo, saj trenutna sredstva za kvalitetno vzdrževanje naših cest ne zadoščajo.

V našo proizvodnjo uvajamo tudi vedno nove tehnologije in postopke. V enoti Signalizacija smo tako pričeli z novo tehnologijo polaganja talne signalizacije s termoplastiko, ki je debelejša, trajnejša in bolj odporna na obrabo od navadne barve in jo uporabljamo za talne označbe na najbolj obremenjenih mestih (avtoceste, hitre ceste, krožišča).
nazaj na prejšnjo vsebino