V Goriških brdih po novem voda iz Mrzleka

datum: 03.04.2009

Prebivalci Goriških brd bodo po novem dobivali vodo iz vodovoda Mrzlek. Na Dobrovem podpisana pogodba za izvedbo del.

Doslej so vodo za Goriška brda črpali v Prelesju ter jo prečrpavali na Vrhovlje, kjer je postavljen peščeni filter in dezinfekcija s klorom. Kapaciteta filtrov je premajhna za potrebe vodovoda Brda, zato je voda ob večjih nalivih kalna, prebivalci pa jo morajo prekuhavati.

Težave prebivalcev Goriških brd se bližajo koncu, saj je bila danes na Občini Brda slavnostno podpisana pogodba za izvedbo projekta »Varovanje vodnega vira Mrzlek in celovita oskrba prebivalstva s pitno vodo na območju Trnovsko – Banjške planote, Goriških Brd in Vipavske doline – oskrba prebivalcev s pitno vodo na območju Goriških Brd". Pogodbo so podpisali s strani investitorja Občine Brda župan g. Franc Mužič, za izvajalca del pa generalni direktor Primorja d.d. mag. Dušan Črnigoj, ki bo dela izvajal skupaj s partnerjem CPG, d.d.

Projekt je delno financiran s sredstvi Evropske unije, izvaja pa se v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013. Vrednost del, ki naj bi bila zaključena v dobrih dveh letih in pol znaša 7,4 mio €, vključuje pa izgradnjo vodovodnega omrežja za območje Goriških Brd, v okviru katere se bo izvedla izgradnja povezovalnega voda od Mrzleka do Prelesja v skupni dolžini 7.550 m, rekonstrukcija posameznih primarnih vodovodnih odsekov v skupni dolžini cca 14.450 m s pripadajočimi objekti ter rekonstrukcijo osmih vodohranov in izgradnjo enega.
nazaj na prejšnjo vsebino