Obvoznica Renče

datum: 22.06.2009

Gradnja obvoznice Renče, katere glavni namen je speljati velik del prometa, predvsem tovornega, mimo centra Renč, hkrati pa bo pomenila hitrejšo povezavo južnega dela Goriške s Krasom, se je pričela že z izgradnjo novega mostu čez reko Vipavo, ki ga je v letu 2005 zgradilo Primorje.

Julija lani pa je bila prav ob praznovanju krajevnega praznika podpisana pogodba tudi za nadaljevanje gradnje renške obvoznice.


obvoznica RenčeZ deli, ki bodo naročnika občino Renče – Vogrsko stala nekaj čez 1,5 mio €, smo pričeli avgusta lani. Obravnavani odsek zajema traso od mostu čez reko Vipavo do Renških opekarn v dolžini 690 m in priključkom oz. navezavo pri opekarni v dolžini 60 m. Največji problem, ki ga je bilo potrebno rešiti, je bila izdelava cca 4 m visokih nasipov na poplavnem in nestabilnem ilovnatem terenu. Pred pričetkom je bilo potrebno izvesti premik napajalnega plinovoda za Goriške opekarne v dolžini 280 m.obvoznica Renče 1 Na trasi smo izdelali premostitveni armirano betonski objekt z razpetino 10 m preko potoka Renc ter uredili tlakovanje potoka in s tem preprečili erozijo.

Do zaključka del, ki je predviden v oktobru 2009, je potrebno izdelati še javno razsvetljavo v križiščih ter navezavo pri mostu preko Vipave na obstoječo cesto Renče – Bukovica.

nazaj na prejšnjo vsebino