Most Log Čezsoški - prvič uporabljena nova generacija materiala UHPFRC

datum: 20.07.2009

Most za Log Čezsoški saniramo z nanosom zaporne plasti iz Ultra High Performance Fibre Reinforced Concrete (UHPFRC) ali po slovensko: z mikroarmiranim betonom zelo visokih zmogljivosti (MABZVZ). S tem materialom nove generacije, ki omogoča hitrejše in trajnejše sanacije premostitvenih objektov, smo v petek preplastili hodnike in voziščne plošče na mostu.


log čezsoški log česzoški


Material UHPFRC so razvili in prvič uspešno uporabili v Švici v okviru evropskega projekta SAMARIS. Namen uporabe tega materiala je lokalno povečanje nosilnosti in trajnosti mehansko najbolj obremenjenih in trajnostno najbolj izpostavljenih delov armiranobetonskih konstrukcij, predvsem objektov na cestah. Aplikacija UHPFRC tankoslojne preplastitve (do 3 cm) krova premostitvenega objekta omogoča hitrejšo gradnjo in sanacijo ter trajnejšo rešitev v primerjavi s klasično izvedbo s hidroizolacijo, kar v končni fazi pomeni manj zastojev med sanacijo in manj vzdrževanja v celotni življenjski dobi objekta (Vir: ZAG).

Sanacija AB klasične gredne konstrukcije preko treh polj razpona 65 m z nanosom zaporne plasti UHPFRC v debelini 2,5 do 3 cm in ostalimi potrebnimi deli bo investitorja občino Bovec stala 80.000 €. Dela bomo zaključili do konca tega meseca.


log čezsoški log čezsoški log čezsoški log čezsoški
log čezsoškinazaj na prejšnjo vsebino