Nadzorni svet potrdil letno poročilo za leto 2009

datum: 04.05.2010

Danes, 4.5.2010, se je na svoji 43. redni seji sestal nadzorni svet CPG, d.d..

Nadzorniki, ki jim predseduje generalni direktor Primorja mag. Dušan Črnigoj, so bili z rezultati poslovanja zadovoljni, saj se je družba pravočasno in uspešno odzvala na spremenjene gospodarske razmere v lanskem letu, kar se odraža tudi v ugodnem poslovnem rezultatu.

V nadaljevanju so člani nadzornega sveta potrdili Letno poročilo družbe za leto 2009 in oblikovali Poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila ter določili dnevni red in oblikovali predloge sklepov za 13. skupščino družbe, ki bo potekala 15. junija 2010.

Nadzorni svet se je seznanil tudi s poslovanjem družbe v prvih treh mesecih letošnjega leta. Investitorjem smo v tem obdobju predali v uporabo več objektov (rekonstrukcija ceste Mangrt – plaz Stože, asfaltna dela na cesti skozi Batuje, rekonstrukcija ceste Cerkno – Želin in druge). Trenutno izvajamo dela na vodovodnih omrežjih Kal nad Kanalom – Lokovec, na območju občine Brda, območju občine Nova Gorica in Renče ter na območju občine Ajdovščina. Izvajamo III. fazo obvoznice Vrtojba, urejamo križišče Solarji, lokalno cesto Kobarid – Ladra, saniramo lokalno cesto Dobrovo – Vipolže in druge.
nazaj na prejšnjo vsebino