Uspešen zaključek rekonstrukcije lokalne ceste Dobrovo - Vipolže

datum: 27.08.2010

V prvi polovici letošnjega leta smo našim naročnikom predali več kot 160 zaključenih objektov.

Za Občino Brda smo tako pred kratkim končali z rekonstrukcijo lokalne ceste Dobrovo – Vipolže v Goriških Brdih.

Dobrovo - Vipolže 2

Dela na 4,8 km dolgem odseku od Dobrovega do meje z Italijo v Vipolžah so se izvajala po fazah od junija 2008 do julija letos. Postavili smo podporne zidove, izdelali nove propuste in meteorno kanalizacijo, sanirali in v celoti preplastili cestišče, zarisali nove talne označbe, rekonstruirali mostička Birša in Oblanč ter uredili križišče v Vipolžah.Dobrovo - Vipolže 3Investicijo, ki je presegla 1.000.000 €, je delno financirala tudi Evropska unija iz sklada za regionalni razvoj.

Na občinskem programu smo v prvem polletju med drugim zaključili tudi z ureditvijo ceste Ladra – Napoleonov most, izgradnjo meteorne in fekalne kanalizacije ter vodovoda v Prvačini, ureditvijo tlaka ploščadi trga v Tolminu, sanacijo lokalne ceste Cerkno – Gorje – Bukovo idr.

Dobrovo - Vipolže 4Na fotografijah so dela na rekonstrukciji lokalne ceste Dobrovo - Vipolže.

nazaj na prejšnjo vsebino