15. redna skupščina CPG, d.d.

datum: 04.10.2011

Danes, 4.10.2011, so delničarji družbe CPG, d.d. na svoji 15. redni seji sprejeli spremembe in dopolnitve statuta družbe zaradi razširitve dejavnosti.

Dejavnost družbe se je razširila z dejavnostmi 19.200 Proizvodnja naftnih derivatov in 47.301 Trgovina na drobno z lastnimi motornimi gorivi, za kateri mora biti družba registrirana, če želi pridobiti licenco za opravljanje energetske dejavnosti Proizvodnja, trgovanje in distribucija tekočih goriv.

Sklep skupščine je bil sprejet s 100 % glasov vseh prisotnih delničarjev.

šmartno

nazaj na prejšnjo vsebino