Hotel Šmartno

datum: 27.01.2012

Družba CPG, d.d. se preizkuša tudi v gradnji objektov visokih gradenj. V mesecu novembru smo namreč pričeli z izvedbo del na objektu Hotel Šmartno za investitorja BINST d.o.o. iz Deskel.


Dela zajemajo celotno gradnjo od izdelave temeljev, kanalizacije, gradnje kleti, pritličja in dveh nadstropij ter izvedbo zunanje ureditve.

Vodja objekta g. Nejc Urdih je povedal, da potekajo dela po terminskem planu in da bo objekt do III. faze dokončan do sredine marca letošnjega leta.

Trenutno gradijo klet 2, ki bo predvidoma končana v začetku februarja.

Pogodbena vrednost del znaša 490.510,93 €.

Na slikah so vidne faze izvedbe od temeljenja pa do trenutne faze betoniranja kleti.

hotel šmartno 3 hotel šmartno 1hotel šmartno hotel šmartno 2nazaj na prejšnjo vsebino