Nova dejavnost - geotehnična dela

datum: 23.02.2013

S saniranjem in stabilizacijo brežin in plazov se naša družba srečuje vsakodnevno, zato smo v našo ponudbo del vključili tudi vgradnjo trajnih in začasnih geotehničnih sider ter pasivnih SN in IBO sider.

Za vgrajevanje sider smo pridoblili tudi certifikat Zavoda za gradbeništvo Slovenije.

Izvedeni projekti:

Sanacija plazu Znosnice na cesti R1-207/1413
(81 trajnih 4 in 5 vrvnih geotehničnih sider, dolžine od 20 do 30 m, skupno 2.178 m)

geotehnična dela


Sanacija brežin Travnik na cesti G2-102/1036,
(61 trajnih 3 vrvnih geotehničnih sider, dolžine od 20 do 29 m, skupno 1.349 m)


geotehnična dela
nazaj na prejšnjo vsebino