Otvoritev prenovljene ceste skozi Podbrdo

datum: 14.06.2013

Uradno smo prometu predali novo urejen odsek ceste R2-403/1072 Kneža-Podbrdo

V nadaljevanju povzemamo sporočilo za javnost Direkcije za ceste RS:

Direktor Direkcije RS za ceste mag. Gregor Ficko in župan občine Tolmin ob pomoči učenca 6. razreda Osnovne šole Simona Kosa Podbrdo Tima Trojerja sta uradno predala prometu urejeno cesto skozi Podbrdo.

Projekt ureditve R2-403/1072 je potekal po fazah. Postopoma je bila rekonstruirana cesta, razširjeno vozišča, izvedeni hodniki za pešce, odvodnjavanje, podporne in oporne konstrukcije ter javna razsvetljava. V cestno telo pa je položena nova fekalna kanalizacija, obnovljen vodovod in odvodi za meteorne vode.

Posebnost tega projekta je tudi izvedba podpornih konstrukcij s temelji v strugi reke Bače in s konzole s hodnikom za pešce nad samo strugo.

podbrdo podbrdo podbrdo

V sklopu izvajanja ene od faz tega projekta je potekal tudi demonstracijski prikaz uporabe črne jeklarske žlindre v asfaltno obrabno plast. Ob predstavitvi kako odpadek lahko zaživi na novo kot surovina v drugem procesu pa je udeležence presenetil tudi inovativni pogled na gradbišče. Takrat petošolec Tim Trojer je namreč napisal pismo, s katerim opozarja na to, da vsako stvar lahko pogledamo iz različnih zornih kotov in da je sreča tudi to, da vidiš kako na gradbišče pripelje "hruška". V sklopu ene izmed šolskih nalog, je napisal naslednjo reklamo za domač kraj:

REKLAMA: KAJ LAHKO POKAŽEMO TURISTOM V NAŠEM DOMAČEM KRAJU?

Pridite v Podbrdo! Tu si lahko ogledate gradbišče CPG. Tu je veliko strojev – kopači, kamioni, bagerji, valjarji. Lahko imate srečo in vidite, ko pridejo na gradbišče s »hruško«. Pod cesto delajo tudi kanalizacijo. Včasih je na gradbišču zastoj, vozniki se jezijo, ampak raje opazujte, kako delajo, videli boste veliko strojev, ne bo vam dolgčas. Cesta bo zelo široka, ob njej bo tudi pločnik, škoda, da ne bo še kolesarske steze.
Pridite in si oglejte, boste imeli kaj videti!
Vse informacije dobite v Turistični pisarni v Podbrdu!
Tim Trojer
5. r.


"Reklama" je tako v lokalnem okolju kot širše naletela na prijazen odziv, zato je mag. Ficko Tima povabil, naj prav on prereže trak in uradno, skupaj z vodilnima predstavnikoma obeh investitorjev, preda cesto namenu. Stroške ureditve ceste skozi Podbrdo sta namreč krili Direkcija RS za ceste in Občina Tolmin.

podbrdo podbrdo

Izvajalec CPG, d.d. Nova Gorica je z deli po projektu, ki ga je izdelalo podjetje Ginex International d.o.o., Nova Gorica pričel septembra 2006.

V nadaljevanju se načrtujejo še nadaljnji posegi del v sklopu IV. faze te ceste v smeri Petrovega Brda.

nazaj na prejšnjo vsebino