Rekonstrukcija vodovoda in kanalizacije ter gradnja čistilne naprave na Kamnem

datum: 01.10.2015

Zaključili smo izvedbo treh vsebinsko povezanih projektov, in sicer: rekonstrukcije vodovoda, izgradnje novega fekalnega in meteornega kanalizacijskega omrežja ter izgradnjo čistilne naprave v Kamnem, ki smo jih za investitorja občino Tolmin izvedli v okviru enotnega projekta.

Več o tem si lahko preberete na: http://www.tolmin.si/sl/341

istilna naprava Kamno (4)istilna naprava Kamno (3)istilna naprava Kamno (13)istilna naprava Kamno (11)istilna naprava Kamno (12)

nazaj na prejšnjo vsebino