Podpis pogodb za oskrbo s pitno vodo v občinah Postojna in Pivka

datum: 18.02.2016

Direktor CPG, d.d. g. Kristjan Mugerli in župana občin Postojna in Pivka so dne 17.02.2016 podpisali dve pogodbi v vrednosti 19,2 mio € za projekt oskrbe s pitno vodo v porečju Ljubljanice, za obsežno prenovo in nadgradnjo vodovodnega sistema. Izvedba projekta, ki predstavlja največjo strateško investicijo obeh občin v zadnjih 40-ih letih, v skupni vrednosti preko 30 mio €, bo trajala dve leti in bo odpravila sedanjo problematiko zagotavljanja kakovostne pitne vode.

Pogodbena dela CPG, d.d skupaj s partnerji obsegajo novogradnjo oziroma rekonstrukcijo 62 kilometrov cevovodov, sanacijo vodohrana prostornine 3.360 m3 Sovič nad Postojno, novogradnjo vodohrana prostornine 1.000 m3 v Pivki, novogradnjo pretočne celice Mačkovec in regulacijskega objekta Zalog ter rekonstrukcijo šestih vodohranov in črpališč na območju občine Pivka. Na ta način bo celotni vodovodni sistem v dolžini 268 kilometrov z  21.000 uporabniki tehnološko nadgrajen in ekološko primeren za naslednja desetletja.  Poleg dosedanjega glavnega črpališča v Malnih pri Planini bo v novo vodovodno omrežje dodatno vključena še obnovljena vodarna Korotan pri Hraščah in s tem bistveno izboljšana oskrba z vodo tudi v sušnih obdobjih. Ob sedanjih uporabnikih se bodo na novo vodovodno omrežje priključili še prebivalci vasi Šilentabor na zgornjem območju občine Pivka.

 

podpis pogodb - vodovori Postojna in Pivka (3) 

 

 

podpis pogodb - vodovori Postojna in Pivka (2)podpis pogodb - vodovori Postojna in Pivka (1)

nazaj na prejšnjo vsebino