Sprememba naziva podjetja

datum: 17.01.2017

Spoštovani poslovni partner!

Obveščamo vas, da je podjetje Cestno podjetje Nova Gorica, družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d. d. (skrajšano ime: CPG, d. d.) dnem vpisa v sodni register 17. 01. 2017 (Srg 2017/554) spremenila ime podjetja, ki se sedaj glasi:

Firma družbe:
KOLEKTOR CESTNO PODJETJE NOVA GORICA, družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.d.
Skrajšana firma:
KOLEKTOR CPG d. d.

Vsi ostali podatki ostanejo nespremenjeni:
Naslov: Industrijska cesta 2, Kromberk, 5000 Nova Gorica
Matična številka: 5143497000
DDV ID : SI 39716651


Prosimo vas, da v svojih evidencah spremenite firmo podjetja, vse ostalo ostane enako.


Vse dokumente, ki od dne 18. 1. 2017 ne bodo imeli pravilne firme družbe, bomo morali zavračati v popravek.


Zahvaljujemo se vam za razumevanje in vas lepo pozdravljamo!Direktor:
Kristjan MUGERLI, dipl. ing. grad.

DOPIS_obvestilo o spremembi naziva podjetja v Kolektor CPG d. d. _SLO.pdf

nazaj na prejšnjo vsebino