Minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič uradno predal most čez reko Sočo v Plavah

datum: 25.05.2017

Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo je uradno predala v uporabo most Plave na simbolični slovesnosti pri mostu v Plavah katerega izvajalec del je bilo podjetje Kolektor CPG d.d.. Slavnostni govornik na prireditvi je bil minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič.

Izjava ministra za infrastrukturo dr. Peter Gašperšiča ob otvoritvi mostu čez Sočo v Plavah :

"Obnova mostu je narejena, to je pomembna pridobitev za te kraje. Most je bil močno dotrajan. V okviru investicije v vrednosti 600 tisoč evrov smo popravili nosilne stebre, zamenjali cestišče, razširili vozišče, uredili nove površine za pešce..... .«

Most čez Sočo v Plavah premošča reko Sočo v km 0,200 ceste R3-612 Plave-Gonjače v Plavah. Most poteka preko 5 polj v skupni dolžini 66 m. Obstoječi objekt je imel pred rekonstrukcijo klasično grajeno armiranobetonsko rebrasto ploščo. Konstrukcija je bila dotrajana, preozka in premalo nosilna.

Na osnovi predhodnih preiskav stanja konstrukcij je bila sprejeta odločitev, da prekladna konstrukcija ni v stanju, da bi jo bilo z ekonomsko upravičenimi stroški rekonstruirati tako, da bi izpolnjevala vse zahteve po prometni varnosti, nosilnosti in vodenju prometa. 

Tip objekta: Infrastrukturni objekti 

Pogodbena vrednost: 0,59 mio €

Posebnosti in zanimivosti gradnje :

Izvedba mostu čez Sočo se je izvajala po postopku postopnega narivanja mostne konstrukcije. Osnovni princip gradnje postopnega narivanja je v tem, da se zgornja prekladna konstrukcija izdeluje v taktih po odsekih na določenem, za gradnjo bolj primernem mestu, na stalnem proizvodnem platoju za krajnim opornikom ter se s potisno (ali vlečno) hidravlično opremo v taktih potiska preko stebrov.

MInistrstvo za infrastrukturo

Besedilo in fotografije : Alenka Zgaga

 Župan občine Kanal ob Soči g. Andrej Maffi   Minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič      3 IMG_0237  2 DN 15567,SM 4458, Rekonstrukcija mostu čez Sočo v Plavah, Bizjak L (22)    1 dn 15567, SM 4458, rekonstrukcija mostu čez Sočo v Plavah  DN 15567,SM 4458, Rekonstrukcija mostu čez Sočo v Plavah, foto AZ (39)

nazaj na prejšnjo vsebino