Odprtje UREDITVE PARKA OB MUZEJU IN KINOGLEDALIŠČU V TOLMINU

datum: 02.06.2017

V Tolminu je v petek 26.5.2017 po slavnostni seji občinskega sveta Občine Tolmin urejen park ob muzeju in kinogledališču otvorila ga. Marta Fili, nova častna občanka in g. Uroš Brežan, župan Občine Tolmin. Ureditev površine parka predstavlja podaljšek glavnega trga.

Osrednji del trga je tlakovan, polagan v t.i. »mediteranskem« vzorcu z kamni dveh širin in različnih dolžin z vmesnimi izraženimi fugami. Del površine pa je simetrično tlakovan s tonalitnimi ploščami. Preostale površine so tlakovane s kockami. Skupna površina vseh novih talnih ureditev znaša netto 650 m2. Skozi območje ureditve so zvedene oznake za slepe in slabovidne.

Trg dopolnjuje fontana, ki jo sestavljajo podzemni vodni rezervoar z črpalko za kroženje vode v fontani, s kamnom Repen obloženim krožnim bazenčkom, obodno klopjo, štokan AB zid z dotočnim izpustom vode in pitnikom.

Urbano opremo trga sestavljajo klopi, drevesne rešetke, koši za smeti, stojala za kolesa, zaporni stebrički in svetila javne razstvetljave. Zaporni stebrički se delno fiksni, delno po izvedeni kot potopni stebrički na elektro pogon.

Vsi komunalni priključki na katere se navezujejo nove ureditve so delno obstoječi, novo je zgolj napajanje fontane tako z električno energijo kot vodo. Novi ureditvi je prilagojena izvedba obstoječe meteorne kanalizacije z delno opustitvijo posameznih vodov in priključitvijo novih tlakov in fontane na obstoječo javno kanalizacijo. 

 

2017_05_26, DN 1665, SM 4360, Ureditev parka za muzejem in kinogledališčem Tolmin (18)   2017_05_26, DN 1665, SM 4360, Ureditev parka za muzejem in kinogledališčem Tolmin (3)    2017_05_26, DN 1665, SM 4360, Ureditev parka za muzejem in kinogledališčem Tolmin (9)  2017_05_21, DN 16650, Ureditev parka za muzejem in kinogledališčem Tolmin (5)

nazaj na prejšnjo vsebino