Prva strateška konferenca za trajnostno gradbeništvo

datum: 22.03.2017

Predstavniki vodstva podjetij Kolektor CPG d. d. in Kolektor Koling d.o.o. so se udeležili prve strateške konference za trajnostno gradbeništvo, ki je potekala 21. marca 2017 v Ljubljani na GZS.

Prva strateška konferenca za trajnostno gradbeništvo je imela glavne poudarke na razreševanju prioritetnih izzivov s katerimi se sooča panoga: vzpostavitev stabilne dinamike javnega naročanja gradenj, zagotovitev učinkovite uporabe Smernic za javno naročanje gradenj, podpis Konvencije 94 ILO za preprečevanje socialnega dumpinga v javnem naročanju gradenj, uvedba Paritetnega sklada v slovenskem gradbeništvu in vloga Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti.

Vir: GZS

GZS, Zahteve za trajnostno gradbeništvo

GZS, Zaključki Prve strateške konference za trajnostno gradbeništvo

Fotografije: arhiv GZS

GZS - vabilo, na fotografiji: Čistilna naprava Vrtojba GZS - sodelujoči govorniki konference    GZS, Predstavniki vodstva podjetja Kolektor CPG d. d. in Kolektor Koling d.o.o.

nazaj na prejšnjo vsebino