Obvestilo o preoblikovanju podjetja v d. o. o.

datum: 14.07.2017

Obveščamo vas, da se je podjetje Kolektor Cestno podjetje Nova Gorica, družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d. d. (skrajšano ime: Kolektor CPG, d. d.) z dnem 14.7.2017 vpisa v sodni register Srg 2017/23893 preoblikovalo v družbo z omejeno odgovornostjo.

SLO      ANG     IT      DEM     HRK     SRB 

 

Novo ime podjetja se po spremembi glasi: 

KOLEKTOR  CESTNO  PODJETJE  NOVA  GORICA, družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d. o. o.

Skrajšana firma:

KOLEKTOR CPG d. o. o.

 

Vsi ostali podatki ostanejo nespremenjeni:

Naslov:                        Industrijska cesta 2, Kromberk, 5000 Nova Gorica

Matična številka:      5143497000

DDV ID :                      SI 39716651

 

 

Z željo, da bomo tudi v prihodnje sodelovali enako uspešno ter nadalje plemenitili naše poslovanje in partnerstvo, vas lepo pozdravljamo

 

Za dodatne informacije se lahko obrnete na naslednji kontakt: Alenka Zgaga, dipl. ekon. (vs), strokovna sodelavka za komuniciranje in izobraževanje, GSM 041 601 248, telefon: 05 338 48 49, e-naslov: alenka.zgaga@kolektor.com.

 

                                                                                             

                                                                                              Direktor:

                                                                                              Kristjan MUGERLI, dipl. ing. grad. 

nazaj na prejšnjo vsebino