TKK Srpenica – skladiščni objekt

datum: 24.04.2018

V Srpenici so danes slavnostno otvorili nov logistični center, ki ga je zgradilo Kolektor CPG. Nahaja v obstoječi industrijski coni podjetja TKK v Srpenici. Objekt je zgrajen znotraj obstoječega proizvodno-administrativnega kompleksa investitorja. Izvedba gradnje: AB in delno jeklena konstrukcija, skupna bruto etažna površina: 9.323,10 m2 .

Slavnostni gost otvoritve je bil predsednik Republike Slovenije Borut Pahor.

V sklopu izgradnje objekta se je uredilo tudi zunanje in manipulativne površine okoli objekta ter zgradilo priključke na infrastrukturo. Programsko bo nov objekt razdeljen v pritličju na skladiščni del, komisinirnico, odpremni prostor, skupni prostor; v prvem nadstropju na prostore nad odpremo, prostori nad polnilnico baterij in vkopane prostore.

V okviru projekta se je izvedla tudi ureditev zunanjih površin za dostavo in parkiranje in ureditev zelenih in tlakovanih površin znotraj gradbene parcele. Na JV strani novega skladišča se je uredilo večje zunanje manipulativne površine za razporejanje in manevriranje tovornih vozil. Nakladalni doki so na JV strani novega skladišča, neposredno navezani na manipulacijsko površino ob objektu.  V območju novega skladišča se je zgradila nova interna cesta, ki se z obstoječo (ob obstoječem proizvodnem objektu na SZ strani novega skladišča) združi v krožno povezavo in ki hkrati služi dostopu za vzdrževanje objekta in intervencijo.

 

IMG_3653   IMG_3660  IMG_3640 

nazaj na prejšnjo vsebino