Izvedba asfaltiranja z dodajalcem in novim finišerjem z uporabo sistema Big MultiPlex Ski

datum: 10.08.2018

Kolektor CPG d.o.o. je konec meseca junija 2018 uspešno izvedlo vgrajevanje vezne plasti z novim finišerjem in pri uporabi najnovejšega sistema za doseganja bolje ravnosti z uporabo dodajalca.

Kolektor CPG d.o.o. je konec meseca julija 2018 v sklopu izvajanja obnovitvenih del po pogodbi DARS d.d. št. 907/2017 na objektu »Obnova voziščne konstrukcije na odsekih H4/0375 in 0775 Vipava – Ajdovščina od km 4,139 do km 6,763 ter na H4/0376 in 0776 Ajdovščina – Selo od km 0,000 do km 5,096«, uspešno izvedlo vgrajevanje vezne plasti v dolžini 600 m iz asfaltne zmesi AC 22 bin PmB 45/80-65 A2 v debelini 7 cm z novim finišerjem Vogele Super 2100-3i. Pri izvedbi smo uporabili najnovejši sistem za doseganje boljše ravnosti Big MultiPlex Ski, dolžine 13 m, sočasno z uporabo dodajalca Vogele MT 3000-2i.

Asfaltiranje z uporabo dodajalca se je na avtocestah oz. hitrih cestah v Republiki Sloveniji nazadnje izvedlo pred desetimi leti (leta 2008), medtem ko se asfaltiranja z uporabo sistema Big MultiPlex Ski do danes še nikoli ni izvedlo.   

V podjetju Kolektor CPG d. o. o. nenehno stremimo k izboljšanju in uporabi novih tehnologij na področju nizkih gradenj in asfalterski dejavnosti v zadovoljstvo vsem, predvsem pa uporabnikom avtocest oz. hitrih cest.

Avtor prispevka: Černigoj Sebastjan

 

Dodajalec Vogele MT 3000_2i   multiplex in dodajalec HC Vipava-Ajdovscina_3 

nazaj na prejšnjo vsebino