Kolektorju CPG najvišje priznanje na področju graditeljstva

datum: 25.10.2018

Portorož, 24. 10. 2018

Na 14. KONGRESU O PROMETU IN PROMETNI INFRASTRUKTURI je direktor Kristjan Mugerli iz rok Gradbenega inštituta ZRMK prejel najvišje priznanje s področja graditeljstva v Sloveniji – Znak kakovosti v graditeljstvu.

»Kolektor CPG je prvi v Sloveniji, ki je na osnovi uveljavljene tehnologije, t. i. 'gumi asfalta', uspešno razvil asfaltno zmes, v kateri je dodan bitumen z oznako pmB 22 / 55–60, ki je modificiran z dodatkom gume, in tudi izboljšal način vgrajevanja z uporabo najsodobnejše tehnologije,« je v obrazložitev  zapisala komisija.    

»Kolektor CPG vseskozi stremi k uporabi najnaprednejših tehnologij, pripravi kvalitetnih surovin in najmodernejšim postopkom pri načrtovanju gradnje. Nenehna vlaganja v razvoj in inovacije so v Kolektorju način, s katerim zagotavljamo svojo konkurenčnost in dodatno rast na tržišču. To imamo zapisano tudi v strategiji do leta 2022. Priznanje Znak kakovosti v graditeljstvu je dokaz vsem zaposlenim in meni kot direktorju podjetja, da hodimo po pravi poti,« je po prejemu priznanja povedal Kristjan Mugerli, direktor podjetja Kolektor CPG, in dodal: »Da smo to lahko izpeljali, je bilo potrebno ozaveščanje vseh deležnikov (naročnikov, projektantov, uporabnikov in nadzornikov) o prednostih tovrstnega asfalta, saj gre za novost v slovenskem prostoru.«    

S tem razvojno-tehnološkim dosežkom je podjetju Kolektor CPG uspelo zagotoviti nižjo raven hrupa v urbanem in naravnem okolju, hitrejše odtekanje vode, manjši ogljični odtis zaradi uporabe gume in žlindre ter večjo ravnost vozišča. 

Za takšen dosežek je bilo potrebno podrobno načrtovanje nabave surovin in dosledno vodenje transporta od proizvodnega obrata do mesta vgradnja asfaltne zmesi. Prilagoditi je bilo potrebno  celoten proces dobave in vgrajevanje asfalta z najsodobnejšo tehnologijo, tj. s finišerjem po novem sistemu Big MultiPlex Ski dolžine 13m s sočasno uporabo dodajalca. Na ta način so dosegli višjo raven ravnosti cestišča ter nemoten in hitrejši potek delovnega procesa, njegov večjo učinkovitost in ekonomičnost. Z dodatnim izobraževanjem so dvignili tudi raven tehničnega znanja zaposlenih v podjetju.

Asfalt z dodatkom granulata gume lahko preizkusimo na različnih lokacijah: na avtocestnih odsekih Divača–Kozina in Koper–Semedela, na hitri cesti Vipava–Ajdovščina in na platoju nekdanje cestninske postaje Log.

Razvoj asfaltov z dodatkom granulata gume in vgrajevanje z uporabo najsodobnejše tehnologije je velik prispevek k inovativni gradnji slovenske infrastrukture.

   2   14Kongres-120  14Kongres-128 14Kongres-140 14Kongres-141 

    5   3  14Kongres-102   4  14Kongres-100   

 

Znak kakovosti v graditeljstvu – nacionalni okoljski certifikat

Neva Jejčič, univ. dipl. inž. arh., Gradbeni inštitut ZRMK

Ob podpori pristojnih ministrstev in Gospodarske zbornice Slovenije je Gradbeni inštitut ZRMK leta 1996 razvil sistem, metodologijo in podrobna merila nacionalnega okoljskega certifikata. S tem so bili položeni temelji Znaka kakovosti v graditeljstvu ali na kratko ZKG, znaka za okolje in nadstandardne blagovne znamke.

ZKG je neobvezni okoljski certifikacijski znak in blagovno storitvena znamka. Označuje izdelke, naprave, tehnologije in storitve s področja graditeljstva v Sloveniji, ki izpolnjujejo visoke, strokovno pripravljene in mednarodno primerljive zahteve glede kakovosti. Proizvajalec ali izvajalec pa mora zagotoviti kakovost v razvojnem tehnično-tehnološkem procesu in si prizadevati za poslovno odličnost. Velik poudarek je tudi na okoljskem, družbenem in ekonomskem vidiku, saj so bili že pred 22 leti upoštevani vidiki trajnostne gradnje.

ZKG predstavlja celovito kakovost, ki pomeni več kot zgolj tehnično-tehnološke zahteve, saj morajo biti pri tem zadovoljni vsi: od naročnika in uporabnika do širšega družbenega okolja. To je mogoče le takrat, ko merila vključujejo najnovejše tehnično-tehnološke zahteve, sistematično zagotavljanje kakovosti in odličnost poslovnega sistema ob vzpostavljenem sistemu stalnega razvoja in izboljšav ter poudarjeni skrbi za varovanje okolja in obvladovanju celotnega življenjskega cikla. Kakovost je odločilna za zagotavljanje trajne funkcionalnosti in zadovoljstva uporabnika ter tudi ekonomičnosti investicije in varovanja okolja. S pravilno izbiro in (v)gradnjo se zmanjšajo stroški uporabe, vzdrževanja in razgradnje in dviguje kakovost grajenega okolja.

nazaj na prejšnjo vsebino