Gostovanje tehničnega odbora PIARC D.3 za področje mostov

datum: 07.11.2018

V drugi polovici meseca oktobra 2018 je Slovenijo obiskal tehnični odbor PIARC D.3 za področje mostov mednarodne zveze za ceste WRA (World Road Assocaiton). Pri organizaciji strokovne ekskurzije (Posočje) in delovnem sestanku je sodelovalo tudi naše podjetje Kolektor CPG d.o.o.

 

22.10.2018 so se člani tehničnega odbora v okviru strokovne ekskurzije ogledali večje projekte mostov, obnove in rekonstrukcije v Posočju katerih izvajalec gradnje in obnove je bilo naše podjetje in sicer:

  1. Most Kluže - ločni most, ki se je gradil pred okvirno dvemi leti in se je gradil pod prometom z izvirno tehnologijo opaževanja loka. Zelo zanimiva gradnja nad 60 metrskim prepadom reke Koritnice.
  2. Viadukt Kobarid na cesti Žaga-Kobarid, cca 3km pred Kobaridom, dolžina viadukta 60m, zahtevna gradnja, podpiranje Huennebeck H33.

Gostje so si ogledali tudi Solkanski most. Nato so strokovno srečanje nadaljevali v Portorožu, kjer so se v sredo, 24. 10. 2018 obiskali tudi 14. kongres o prometu in prometni infrastrukturi.

Poročilo delovnega sestanka tehničnega odbora PIARC D.3 za področje mostov, mednarodne zveze za ceste WRA (World Road Association):

Od 22.-24.10. 2018 je v Portorožu potekal delovni sestanek tehničnega odbora PIARC D3 Bridges za področje mostov na tematiko "Rehabilitacija in vzdrževanje infrastrukturnih objektov". Znotraj treh delovnih skupin so bili obravnavani in predstavljeni izsledki raziskave, ki je v prejšnjem letu potekala v več kot 17 državah po svetu na omenjenem področju rehabilitacije in vzdrževanja infrastrukturnih objektov, spremljanju, monitoringu in pregledu poškodb na objektih ter stroškov povezanih s tem. 

Člani mednarodnega tehničnega odbora so predstavniki različnih organizacij in ministrstev, ki so povezani z gradnjo in vzdrževanjem cest, mednje spada tudi družba Kolektor CPG. V delovni skupini D.3.2, kjer je sodeloval tudi naš sodelavec Igor Mozetič (enota Projektiva in priprava dela), so poudarek namenili načinu vrednotenja stroškov rehabilitacije in vzdrževanja infrastrukturnih objektov s ciljem izdelati tehnične smernice za izbiro najustreznejšega postopka in načina rehabilitacije objekta, ki bi enotno veljal za vse države članice mednarodne zveze za ceste. Ostali dve skupini sta obravnavali merila in postopke pregledovanja infrastrukturnih objektov ter ustreznost izbire projektnih rešitev z namenom enostavnega pregledovanja in zmanjšanja stroškov vzdrževanja.

V letu 2019 bodo s strani združenja PIARC izdane smernice iz področja rehabilitacije infrastrukturnih objektov v treh jezikih. Predstavljene bodo na 26. svetovnem kongresu o cestah oktobra 2019 v Abu Dabiju.

 

(avtorja prispevka: Igor Mozetič in Alenka Zgaga)

DSC_0490  DSC_0487  DSC_0493 DSC_0494 DSC_0504 DSC_0523 DSC_0527 DSC_0535 DSCN0311 5

nazaj na prejšnjo vsebino