Projekt nadgradnje varnosti NEK

datum: 20.11.2018

V okviru Projekta nadgradnje varnosti Nuklearne elektrarne Krško izvaja Kolektor CPG gradbeno jamo kot pripravo za gradnjo posebej utrjene zgradbe BB2.

Zasnova objekta BB2 zahteva gradbeno jamo tlorisnih dimenzij 38 x 32 m ter dnom na koti 12 m pod nivojem terena. Zaradi omejene lokacije, geologije, bližine Save, visoke podtalnice ter zaščite okoliških objektov, ki so pomembni za jedrsko varnost je izbrana tehnologija vodotesne sidrane diafragmske stene. Diafragma se izvaja na delovnem platoju, ki je pripravljen v predizkopu globine 2,5 m. Stena se izvaja v 22 segmentih dolžine cca 6 m v globino 20 m po celotnem obodu gradbene jame. Na strani proti objektu BB1 je stena debela kar 140 cm, na ostalih treh stranicah pa 120 cm. Po izdelavi diafragmske obodne stene ter povezovalne naglavne grede sledi še vertikalni izkop v globino 9,3 m. Pri tem bo potrebno vgraditi še 202 poltrajnih sider na 3 nivojih. V diafragmo bomo vgradili okoli 4.000 m3 betona. Pri izkopu za gradbeno jamo bomo odstranili več kot 19.000 m3 materiala.

 

Izvedba diafragmske stene predstavlja tehnološko in organizacijsko najbolj zahtevno vrsto geotehničnih del in kot taka predstavlja nov mejnik v razvoju našega podjetja.

 

Pripravil: Luka Bizjak

Foto: Arhiv NEK

 

IMG_1404  IMG_1408 IMG_1437 IMG_1442 IMG_1402

nazaj na prejšnjo vsebino