Poslanstvo in vizija

POSLANSTVO

Smo sodobna in stabilna družba, ki se ponaša z več kot 50 - letno tradicijo na področju vzdrževanja in gradnje cest ter vseh vrst objektov nizkih in visokih gradenj. Nenehno posodabljanje tehnološke opremljenosti ter izkušnje in strokovnost naših zaposlenih so zagotovilo poslovnim partnerjem in uporabnikom za varne ceste, za kakovost naših storitev in za prijazno ravnanje z okoljem. Tržne razmere od nas zahtevajo jasno vizijo vodenja in strateške cilje, s katerimi zagotavljamo zadovoljstvo naših odjemalcev, lastnikom ohranjanje in plemenitenje vloženega kapitala, našim zaposlenim pa varno prihodnost.

VIZIJA

V prihodnosti želimo postati vodilni gradbinec na širšem Primorskem, biti izbran in kvaliteten izvajalec, ki povečuje svojo konkurenčnost z nižanjem stroškov in povečevanjem storilnosti na podlagi novih organizacijskih in tehnoloških rešitev s spodbujanjem podjetniškega duha in inovativnosti vseh zaposlenih.

STRATEŠKE USMERITVE

Sledimo strategiji družbe, katere temelje smo postavili že v preteklih letih. Družba sledi spremembam v poslovnem okolju in se usmerja v:

 • razvoj vseh elementov vzdrževanja in varstva cest,
 • pridobivanje in izvajanje koncesij za izvajanje vzdrževanja in varstva državnih in lokalnih cest,
 • povečanje obsega na vzdrževanju državnih in lokalnih cest s sprotnimi in stalnimi zahtevami za izvajanje ukrepov za izboljšanje prometne varnosti do upravljavca,
 • širitev območja delovanja izven Primorske,
 • širitev dejavnosti z izvedbo objektov visokih gradenj,
 • postati vodilni proizvajalec AB montažnih konstrukcij v državi,
 • ohranjati sposobnost za pridobivanje del na javnih naročilih za naročnika NEK,
 • kakovostno uresničevanje pogodbenih obveznosti na investicijah naših naročnikov,
 • uvajanje novih tehnologij z namenom ustvarjanja nove dodane vrednosti in čim večjega izkoristka zaposlenih v družbi, obenem pa tudi zadovoljevanja potreb naročnikov,
 • povečevanje konkurenčnosti z nižanjem stroškov s čim boljšo izrabo delovnih sredstev in zaposlenih,
 • izobraževanje lastnih kadrov tako na tehnološkem področju kakor tudi na okoljski osveščenosti,
 • razvoj in poslovanje v skladu s standardi ISO 9001:2008 in ISO 14001:2004,
 • izvedba posodobitev tehnologij proizvodnje z namenom zmanjšanja škodljivih vplivov na okolje,
 • modernizacija tehnologij in postopkov z namenom zmanjšanja porabe energije.