Asfalti

V naših asfaltnih bazah (Vrtojba, Laže) proizvajamo asfaltne zmesi, s katerimi lahko zadovoljimo povpraševanja še tako zahtevnih odjemalcev, primerne za asfaltiranje cest, kolesarskih stez in pločnikov, parkirišč, dvorišč ter zunanjih ureditev objektov.

Stalno nadgrajujemo in izpopolnjujemo kvaliteto asfalta in njegovega vgrajevanja. Naši strokovnjaki na področju asfaltov naročnikom svetujejo pri izbiri pravega asfalta in jih seznanjajo s pogoji uporabe asfaltnih površin.

Za obe asfaltni bazi imamo pridobljena Certifikata kontrol proizvodnje, za vse proizvedene asfalte pa tudi Izjave o lastnostih.

Iz leta v leto povečujemo tudi predelavo rezkanca v asfaltni granulat, ki ga potem ponovno uporabljamo v asfaltnih zmeseh. S ponovno uporabo tovrstnega materiala sledimo splošnim smernicam trajnostnega razvoja.

Asfaltna baza Vrtojba

V posodobljeni 90-tonski asfaltni bazi v Vrtojbi s šaržno metodo dela po vročem postopku proizvajamo različne vrste asfaltnih zmesi. Zaradi zahtevnosti proizvodnje asfaltnih zmesi je celoten postopek popolnoma krmiljen z mikroprocesorji.

Že v letu 2002 je naša asfaltna baza v Vrtojbi prejela znak kakovosti v graditeljstvu kot priznanje za najboljše dosežke na področju graditeljstva v Sloveniji. Specifične vplive na okolje zaradi proizvodnje asfaltnih zmesi pa upravljamo skladno z zahtevami certifikata ISO 14001, ki ga je naša asfaltna baza v Vrtojbi pridobila kot druga asfaltna baza v Sloveniji že v letu 2002.

Asfaltna baza Laže

240-tonsko asfaltno bazo GIBAT OHL smo prevzeli v upravljanje v letu 2012. Deluje v sklopu obrata Laže pri Senožečah in nam omogoča izvedbo del na avtocestnem programu in drugih najzahtevnejših projektih.

Razvoj in nove tehnologije

nazaj na prejšnjo vsebino