Naravni in drobljeni agregati

Pridobivanje frakcij kamenega agregata izvajamo na treh separacijah. Zanje imamo Certifikate kontrol proizvodenj in Izjave o lastnostih. Vhodni material pridobivamo iz porečja reke Soče (separacija Tolmin, Avče) oz. iz kamnoloma Laže (separacija Laže).

Uporabnikom ponujamo vse vrste peskov, ki so primerni za zidanje in ometavanje, za izdelavo estrihov in tlakov ter proizvodnjo asfalta, gramoze za proizvodnjo vseh vrst betonov, betonskih izdelkov in fasadnih plošč ter tamponske nasipne materiale.

  1. Separacija Laže
  2. Separacija Tolmin
  3. Separacija Avče

 

Separacija Laže

Separacija je locirana na obratu Laže pri Senožečah. Mineralna surovina - apnenec se pridobiva iz kamnoloma na isti lokaciji in predeluje v kamnite agregate vseh granulacij za proizvodnjo betonov in vročih asfaltnih zmesi.

 

Separacija Doline pri Tolminu

Separacija Doline pri Tolminu je v upravljanju naše družbe že od leta 1987. V njej se odvija proizvodnja kamnitih frakcij, ki je sestavljena iz dveh linij:

  • pranje in sejanje naravne frakcije (uporabna za betone) in
  • drobljenje in sejanje drobljene frakcije (primerna za betone in asfalte).

Surovino za predelavo črpamo iz reke Soče ob separaciji, kjer imamo z državo urejeno koncesijsko razmerje za pridobivanje naravnih gramozov. Z družbo SENG imamo sklenjeno večletno pogodbo za čiščenje naplavin iz akumulacijskih jezer hidrocentral Doblar in Plave ter iz lovilnih jam prodnih nanosov na reki Bači.
 
Kvaliteto naših proizvodov in storitev potrjujeta že v letu 2002 pridobljen znak kakovosti v graditeljstvu kot priznanje za najboljše dosežke v gradbeništvu in certifikat ISO 9001. Okolju prijazno ravnanje pa izkazujemo s pridobitvijo certifikata ISO 14001. Pohvalimo se lahko, je bila naša separacija Doline pri Tolminu prva v  Sloveniji, ki je v letu 2002 pridobila certifikat ISO 14001 za ravnanje z okoljem. Skladno z našo zavezanostjo za prijazno ravnanje z okoljem območje separacije stalno posodabljamo, obenem pa želimo obdržati in utrditi vodilni položaj pri črpanju in predelavi rečnih gramozov.
 

nazaj na prejšnjo vsebino