Nizke gradnje

Gradbena operativa (v sklopu enote Nizke Gradnje) izvaja predvsem dela s področja gradnje in modernizacije državnih in lokalnih cest, sanacije in gradnje objektov nizkih gradenj, obnove komunalne infrastrukture, elektroenergetskih omrežij in telekomunikacijskih vodov.

Proces gradnje objektov vključuje medsebojno sodelovanje vseh strokovnih služb tehničnega področja družbe, ki posredno in neposredno vplivajo na samo gradnjo.

Projektno dokumentacijo s tehnološkimi elaborati in operativnimi plani pripravljajo v oddelku Projektiva in priprava dela, medtem ko področje Marketing pripravlja ponudbe in pogodbe za izvedbo del.

 

 

 

 

 

Reference

  Kanalizacija Prvačina

  Izvedba komunalne infrastrukture ZN Grivče II

  Ukrepi za odpravo posledic plazu Stovže, sanacija ceste, mostu v Logu pod Mangartom in most pri Mlinču

  Modernizacija ceste na Mangartskem sedlu

  Rekonstrukcija križišča Peršeti na cesti G2-102/1040 Peršeti - Most na Soči in G2-102/1006 Peršeti - Idrsko z G2-103/1007 Peršeti - Ušnik

  Rekonstrukcija krivine na cesti G2-103/1009 Plave - Solkan (Dolga njiva)