Razvoj in nove tehnologije

Z investicijami v nove tehnologije, opremo in znanje želimo v družbi postopoma izboljševati parametre donosnosti, učinkovitosti, varstva okolja in razpoznavnosti. Zavedamo se pomembnosti sodobne tehnologije, moderne opremljenosti in visoko strokovnega kadra.

Uporaba jeklarske žlindre

Črno jeklarsko žlindro že od leta 2008 uporabljamo za obrabne plasti, kjer so zahtevane večje torne sposobnosti.

Asfaltne zmesi za zmanjševanje hrupa

Struktura in sestava tovrstnih asfaltnih zmesi nam v precejšnji meri omogoča zmanjšanje nivoja hrupa, ki je eden največjih okoljskih problemov v povezavi s prometom, zato se v bodoče pričakuje razvoj tehnologij v tej smeri.

 1. manj hrupen asfalt (SMA) smo v okviru obnovitvenih del na avtocestnem odseku Divača - Kozna izvedli poskusni polji za zmanjševanje nivoja hrupa.
 2. gumiran asfalt - v maju 2014 smo na hitri cesti Koper - Izola (odsek Koper - Slavček) izvedli dodatno poskusno polje gumiranega asfalta.

Recikliran asfalt

V asfaltnem obratu Laže imamo vzpostavljeno tehnologijo za dodajanje asfaltnega granulata v vročo asfaltno mešanico

Poltoge konstrukcije

Poltoge obrabne plasti so namenjene obratnim plastem za posebne prometne obremenitve (industrijski tlaki, skladiščni prostori, površine namenjene zelo težkim prometnim vozilom, površine namenjene polnjenju goriva, ...)

V okviru izvajanja asfaltnih del v Luki Koper smo v januarju 2015 na površinah, ki so namenjene viličarjem pri izvajanju impregnacije lesa izvedli poltogo obrabno plast.

Vgrajevanje je potekalo v dveh fazah - v prvi smo vgradili asfaltno zmes, ki vsebuje velik delež votlin in je po svoji strukturi zelo podobna drenažnemu asfaltu, v drugi fazi pa smo ohlajeno plast asfalta zalili s cementnim mlekom posebej pripravljenim za ta namen.

nazaj na prejšnjo vsebino
Reference

  Kanalizacija Prvačina

  Izvedba komunalne infrastrukture ZN Grivče II

  Ukrepi za odpravo posledic plazu Stovže, sanacija ceste, mostu v Logu pod Mangartom in most pri Mlinču

  Modernizacija ceste na Mangartskem sedlu

  Rekonstrukcija križišča Peršeti na cesti G2-102/1040 Peršeti - Most na Soči in G2-102/1006 Peršeti - Idrsko z G2-103/1007 Peršeti - Ušnik

  Rekonstrukcija krivine na cesti G2-103/1009 Plave - Solkan (Dolga njiva)